نمایشگاه تخصصی

همزمان با برگزاری کنفرانس، نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای شرکت‌های فعال در حوزة آموزش و نشر الکترونیکی برگزار خواهد شد

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background