کنفرانسهای قبلی

  • نهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

دانشگاه خوارزمی                                   ۲۰ و ۲۱ اسفند ۱۳۹۳

 

  • هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران         ۷ و  ۸  اسفند ۱۳۹۲

 

  • هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

دانشگاه شیراز                                        ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

 

  • ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

دانشگاه تهران                                        ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

 

  • پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر                             ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۸۹

 

  • چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

دانشگاه علم و صنعت ایران                           ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۸۸

 

  • سومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی                   ۴ و ۵ دی ماه ۱۳۸۷

 

  • دومین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی

دانشگاه سیستان و بلوچستان                         ۲۳ و ۲۵ آذر ۱۳۸۶

 

  • اولین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی

دانشگاه زنجان                                               ۳ و ۴ خرداد ۱۳۸۵

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background