اعضای کمیته اجرایی

دکتر احمد خادم زاده
دبیر اجرایی

"> دکتر ریتا مجتهدزاده
دبیر علمی

">دکتر غلامعلی منتظر
ـ رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background